Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

 

2010/2011

E. E. Schmitt, Evanjelium podľa Oskara

 

Réžia:
Michal Babiak

Obsadenie:
Oskar: Daniel Mikloši
Teta Róza: Marta Vojtášová a. h.
Rozprávač: Peter Domáň, František Hrubiško
 
Text sledujú:
Lenka Janečková
Majka Adamová
Janka Šuleková
 
Technika:
Ľubka Turcerová
 
 

Hrdinom príbehu je desaťročný chlapec Oskar - nevyliečiteľne choré dieťa na leukémiu, ktorému po neúspešnej operácii ostáva len pár dni života. Napriek týmto smutným faktom však malému pacientovi nechýba odvaha a ani humor. Teta Róza, jedna z dobrovoľníčok, ktoré dochádzajú za chorými na nemocničné oddelenie sa mu v týchto chvíľach stáva nielen partnerkou, ale tiež človekom, ktorý mu otvára úplne nové roviny prežívania tohto záverečného úseku jeho pozemského života. Otvára mu svet duchovna, keď ho nabáda, aby písal Pánu Bohu. Na Oskarovu otázku „Prečo to mám robiť?“ odpovedá: „Aby si sa necítil taký osamelý“ .

 

A tak začína písomné zhodnotenie každého dňa adresované Bohu. Ešte predtým mu však teta Róza navrhne, aby každý deň, ktorý mu ešte ostáva, Oskar prežil ako desať rokov svojho života. 

2008/2009

 

Jozef Hollý - Kubo

 
Obsadenie:
 
 
Bečela /richtár/: Miro Žilka a. h., Ľubo Stareček a. h.
Bečelka /jeho žena/: Justína Janeková, Janka Šuleková
Kubo /ich syn/: Daniel Mikloši, Ľubo Gabriš
Štefan /paholok/: Peter Domáň, Jozef Ďuriš
Lovecký: Tibor Arendáš a. h., Peter Domáň
Jurko: Ľubo Stareček a. h., Daniel Mikloši
Tetka: Monika Ďurišová
Anička: Edita Hrehušová, Lenka Janečková
Košárička /jej mať/: Mária Tarabová
Zuzka: Nikoleta Bartošová, alt. Majka Bieliková
Dora: Mária Adamová
Paľko: Michal Bielik
Miško: Ľubo Gabriš
 
 
Réžia, hudba, svetlá: Magda Pajanková a kolektív
Text sleduje: Terezka Veselá
Kostýmy: Justína Janeková
 
 
V 13. divadelnej sezóne sme sa rozhodli spracovať túto veselohru trochu "po svojom" a po prvýkrát v širšom ilavskom umeleckom zábere s folklórnym súborom Strážov, s pomocou DS Pod vežou ako i s hosťovaním hercov z DS Hugo.
 

 

Premiéra 22. 2. 2009 v DK Ilava

 • Festival Divadelný Trebišov, Jún 2009
 • Gorazdov Močenok, Júl 2009 , 2. miesto

 

2007/2008

 

Š. Králik - Trasovisko

 
Obsadenie:                                                                                                
 
 
Hana: Lenka Janečková, Janka Trenčanová
Ondrej: Andrej Škvaro, Daniel Mikloši
Peter: Ján Ďurech, Ľubo Gabriš
Matka: Mária Adamová
 
Úprava a réžia: Magda Pajanková
Odborná spolupráca: Michal Babiak
 
Technická pomoc: Ľubo Stareček, Milan Pagáč, Michal Bielik
Text sledujú: Janka Heisarová, Terézia Veselá
 
 
Trasovisko : Králikova hra, ktorú sám nazýva mystickým Trasoviskom, nám neponúka iba aktuálnu ženskú tému...Táto retrospektívna nadčasová dráma predstavuje ľudí štylizovaných do zámernej jednoduchosti, postavenej na elementárnych kontrastoch: na intenzite zvuku, ticha, svetla a hudby. Ťažisko príbehu nie je v slede vonkajších udalostí, ale v duševnom svete Hany. Hlavný motív tvorí jej boj s osudom, ktorý predstavuje matka. Tá zobrazuje jej zápas so svedomím, túžbu po očistení sa z hriechu svojim priznaním, ale aj vysporiadaním sa s ľúbostnou minulosťou vo vzťahu k Petrovi. Pravda je kdesi vedľa Ondreja, ktorý má pochopenie pre ľudskú slabosť a pokladá svojho Boha za Boha lásky a odpúšťania. Králik ako vyštudovaný psychiater sa pri dramatickej tvorbe rád ponáral do podstaty života a smrti. Motivovaný európskym expresionizmom a vlastnou lekárskou praxou dospel k presvedčeniu, že ak ľudia hladia vo svojom trápení na niečo nové, čo ich môže nanovo potrebovať a spaľovať, býva to jediná cesta vymotania sa z traumy - z vlastného trasoviska... 

 

 

 

Premiéra 2. 3. 2008 v DK Ilava

 

 • Festival A. Jurkovičovej - apríl 2008: 1. miesto
 • Palárikova Raková - apríl 2008: 2. miesto
 • Divadelný Trebišov - jún 2008: 2. miesto
 • Gorazdov Močenok - júl 2008
 • Festival Zuzany Kardelisovej Kysač, Srbsko - November 2008
 • Divadelné Šurany, jún 2009

 

Miro Gavran - Hľadá sa nový manžel

 

Obsadenie:

 
Zdenka: Mária Tarabová, Nikoleta Bartošová
 
Sused Brkič: Ľubo Gabriš
 
Jurič: Peter Domáň
 
 
 
Réžia: Magda Pajanková a kolektív
 
Technická spolupráca: Daniel Mikloši, Andrej Škvaro
 
Hudba - filmové soundtracky

 

Premiéra 4. 5. 2008 v DK Ilava

 
Ide o príbeh mladej vdovy Zdenky - milovníčky filmovej romantiky, ktorá sa rozhodla nájsť si ženícha na inzerát. Neuvedomí si však, že jej skutočné šťastie leží priamo na prahu jej dverí, o čom sa rôznymi veselými peripetiami nakoniec sama presvedčí...
 • Divadelné Šurany - jún 2008
 • Festival Aničky Jurkovičovej 2009

 

 

2006/2007

 

Vinko Möderndörfer - Rodinné tajomstvo

 
Obsadenie:
 
 
Amália Drexlerová: Majka Adamová
 
Vili: Andrej Škvaro, Daniel Mikloši
 
Rozália – dcéra Amálie: Lenka Janečková
 
Peter – Rozáliin manžel: Peter Domáň
 
Uta – Fínska ouperka: Michaela Šlesariková
 
Ingo Drexler: Lukáš Šepták, Ľubo Gabriš,
 
Marjana – Ingova manželka: Danka Vlčková, Monika Ďurišová
 
Teta Klára: Jana Heisarová
 
Štefan Holmičič – policajný inšpektor: Ľubo Ďuriš
 
 
 
Technická spolupráca: Daniel Mikloši, Peter Gábor
 
Text sledujú: Terézia Veselá a Elena Kopačková
 
Výber hudby a osvetlenie: Andrej Škvaro
 
 
 
Úprava hry a réžia: Magda Pajanková a kol.
 
 

 

Premiéra 15. 4. 2007 v DK Ilava

 
 
 
 Definícia čiernej komédie z Pavisovho divadelného slovníka - “ Druh, ktorý je blízky tragikomickému. Hra si z komédie zachováva len meno. Vízia je pesimistická a rozčarovaná, pri pochmúrnosti sa neuchyľuje ani do tragického rozuzlenia. Hodnoty sú popierané a hra končí “ šťastne „ len kvôli ironickému zvratu. „
 
 
 

2005/2006 

 

A. P. Čechov - Pytačky, Medveď

 
Obsadenie:
 
 
 
Natália: Lenka Janečková
 
Lomov: Peter Domáň
 
Čubukov: Ľuboš Ďuriš
 
 
 
Popovová: Daniela Gašparová
 
Smirnov: Michal Adam
 
Luka: Andrej Škvaro
 
 
 
Text sledujú: Majka Adamová, Janka Heisarová
 
Technika: Peter Gábor, Juraj Prekop
 
Kostýmy: Justína Janeková, Viera Škanderová
 
Réžia: Magda Pajanková a herci
 
 
 

 

 

 

Premiéra 26. 3. 2006 v DK Ilava

 


 

 

 

 

2004/2005

 

Michail Vorfolomejev - Svatý a hriešny

 

Obsadenie:

 

Kuzma: Ján Ďurech
Dáša: Daniela Gašparová
Líza: Lenka Janečková
Sergej: Peter Domáň
Feďa: Ľubomír Gabriš
Boh: Jozef Ďuriš
Tumančikov: Ján Juríček
Tumančikova: Mária remenárová

 

Réžia: M. Adam

 

 

 

August Strindberg - Slečna Júlia

 

Obsadenie: 

 

Slečna: Edita Hrehušová
Jean: Peter Šedo
Kristína: Mária Balušíková, Janka Staňová

 

Úprava a réžia: Magda Pajanková
Hudba: Peter Vlčko
 

 

Premiéra 7. 3. 2004 v DK Ilava

 

Postavy zo Slečny Júlie nám môžu pripomínať nejeden príbeh stávajúci sa aj v dnešných časoch: Je letná zábava, vonku všetko vonia, trochu sa popije, poflirtuje. Výsledkom takejto noci býva okrem zlomeného srdca a zmarených dievčenských snov aj pokazená česť. Čo s tým? Dievča sa možno opije,  možno chce ujsť z domu, či dokonca zomrieť. No nakoniec sa predsa len vracia s pokorou domov. Žiť sa predsa musí...

 • Gorazdov Močenok - júl 2004
 • Kaviareň Múzejka - Bratislava - marec 2004

 

 

 

 

 


 

2002/2003

 

 

Ivan Bukovčan - Kým kohút nezaspieva

 

Obsadenie:

 

Fanka: Lenka Janečková
Ondrej: Matúš Adam
Terezčák: Ján Ďurech
Babjaková: Mária Remenárová

Šustek: Peter Kotlaba
Uhrík: Ľubomír Gabriš, Peter Šedo
Tulák: Michal Adam
Tomko: Andrej Škvaro
Pani Lekárniková: Daniela Gašparová
Marika Mondoková: Mária Pavlíková
Fischl: Marian Sianta

 

Technická spolupráca: Jozef Ďuriš, Drahoslav Páluš
Réžia: Monika Pálušová a herci
Režijná spolupráca: Magda Pajanková

 

Premiéra 15. 6. 2003 v DK Ilava

 

Už samotný názov drámy „ Kým kohút nezaspieva “ je symbolický. Veď dokonca i Peter - Skala v ohrození svojho života trikrát zaprel svojho pána, Ježiša Krista. A tak i tu, v obdobnej situácii, niektorí zaprú svojim pudovým a živočíšnym správaním Boha - jeho dar lásky a ľudskosti. „ Stalo sa, ako bolo napísané... Prv než kohút zaspieval, zaprel si... zaprel si v sebe človeka.“ ( Terezčák)

 


2001/2002 

 

Jozef Gregor Tajovský - Statky-zmätky

 
Obsadenie:

 

Ondro Palčík: Matúš Adam
Mara Palčíková: Mária Remenárová
Žofa Ľavková: Edita Hrehušová
Jano Ľavko: Peter Kotlaba, Jozef Ďuriš

Ďurko Ľavko: Michal Adam, Ján Juríček
Beta: Mária Pavlíková
Tomáš Kamenský: Marián Sianta, Peter Šedo
Kata Kamenská: Nelka Turcerová, Danka Gašparová
Ondriš Kamenský: Peter Domáň
Zuzka Kamenská: Ľubka Turcerová

 

Folklórne vstupy: Katka Šukalová, Vlado Šedo, Ľuboš Ďuriš
Réžia: Monika Palúšová a herci
Text sleduje: Monika Ďurišová
Technická spolupráca: Peter Čambora

 

Premiéra 28. 4. 2002 v DK Ilava

 

Ej veru, ďaleko k sebe máme a čím sme rýchlejší, tak ešte ďalej. Aj plôtiky staviame. A ako radi. A toto tuhľa je moje, to zase naše. Ale načože nám to tam vo večnosti bude, keď tam ani len mastný fľak tých našich fľakov nepôjde? Nuž tak hľa na hru, čo by drámou byť mala, ktorá by nám ukázala, ako to bohužiaľ u nás chodilo, chodí a dúfajme, že po vzhlídnutí nášho kusu, chodiť nebude.

 •  

  Divadelné Šurany - jún 2002

 


2000/2001

 

Július Barč - Ivan - Dvaja

 

Obsadenie:

 

Mauro: Matúš Adam
August: Peter Šedo
Ona: Justína Janeková, Edita Hrehušová
Stará: Janka Heisarová

 

Réžia: Magda Pajanková a herci, Michal Babiak
Technická spolupráca: Peter Čambora
Text sleduje: Mária Pavlíková

 

Premiéra 20. 3. 2001 v DK Ilava

 

„ Ty si nedáš povedať! Nechceš sa podrobiť vôli, ktorá spravuje tvoj život... mojej vôli...“ Asi každý človek má svojho Agusta... Navonok príbeh dvoch klaunov, ktorých osudovo spája spoločné previnenie. Ich večným údelom je nezmyselná púť bez možnosti úniku. Dej sa stáva autorskou výpoveďou zlyhania racionálna, v časoch 2. svetovej vojny, keď individuálne zlo fašizmu plodí totálnu neslobodu. Klauni putujú spolu, ale zároveň sú sami. Sami svojou bezmocnosťou vzpriečiť sa preludom strachu...

 • Palárikova Raková - apríl 2001: 1. miesto
 • Scénická Žatva Martin 2001
 • Festival Českej a Slovenskej divadelnej tvorby Ústí nad Orlicí - november 2002 

 

 

 

Zuzana Kozičová - Žena zo Samárie

 

Obsadenie:

 

Žena: Mária Pavlíková, Ľubica Turcerová, Petronella Turcerová
Boh: Jozef Ďuriš
Život: Peter Kotlaba
Zlo: Peter Domáň, Ľuboš Gabriš

 

Technická spolupráca: Peter Čambora, Marián Sianta, Daniela Gašparová, Monika Ďurišová
Hudba: Zbigniew Preisner, Enya, Moby
Réžia: Magda Pajanková a herci

 

Premiéra 14. 1. 2001 v DK Ilava

 

Mnohí Samaritáni z toho mesta uverili v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila: Povedal mi všetko, čo som robila. ( Ján 4, 39)

 •  

  Gorazdov Močenok - júl 2001

 


1999/2000 

 

Oľga Lichardová - Ľudská láska

 

Obsadenie:

 

Frederik: Ľubo Turcer
Šašo: Matúš Adam
Filip: Peter Šedo
Rozabella: Lenka Janečková

Kráľ: Pavol Remenár
Kráľovná: Alenka Debnárová
Grófka: Daniela Gašparová
Sudička 1, slúžka 1: Ľubka Turcerová
Sudička 2, slúžka 2: Mária Pavlíková
Muž, radca: Michal Adam
Žena, slúžka 3: Justína Janeková
Žonglér: Peter Domáň
Žena 2: Miriam Slottová
Principál: Peter Čambora
Blanka: Nela Turcerová
Dievčatko: Mirka Slotová ml.
Šermiari: Jaroslav Matejka, Martin Bričovský
Princ: Jožko Ďuriš

 

Dramaturgia: Monika Pálušová
Text sleduje: Gabika Mogorová
Hudba: Ľubomír Turcer
Réžia: Magda Pajanková a herci

 

Premiéra 6. 6. 1999 v DK Ilava

 

Rozprávková hra Ľudská láska je o kráse a priateľstve. Celým príbehom sa nesie myšlienka: nie je dôležitá len pekná tvár, ale hlavne to, čím je naplnené srdce. Nie je dôležitý predpovedaný osud, ale slobodné rozhodnutie, ktoré má určite každý jeden človek v danej chvíli...

 • Divadlo a deti Čadca - september 1999: víťaz detskej poroty
 • Vojvodina, Juhoslávia - marec 2000

 


1998/1999 

 

Janko Kráľ - Dráma sveta

 

Obsadenie:

 

Adam: Michal Adam
Knieža: Peter Šedo
Autor: Peter domáň
Démon 1: Alena Debnárová, Ľuba Turcerová

Démon 2: Justína Janeková, Mária Pavlíková
Pán 1: Miloš Šedo
Pán 2: Lenka Janečková
Pán 3: Matúš Adam
Boh: Marián Polúch

 

 

 

Réžia, dramaturgia, scéna, kostýmy: Magda Pajanková a herci, Michal Babiak
Hudba: Maroš Masár
Technická spolupráca: Jaroslav Šebo, Martin Šebo

 

Premiéra 5. 4. 1998 v DK Ilava

 

Svet je skazený a mocnosti zla v ňom pôsobia. Diabol sa zmocnil sveta a rozpútal vojnu proti Bohu. Padlý aniel má šesťtisíc ročnú skúsenosť ako klamať. Neschopný zasiahnuť Boha, živí sa na jeho najvlastnejšom diele - na človeku. V našom nadčasovom príbehu Adam ani nezvíťazil ani neprehral. Stále je prítomná slobodná možnosť voľby. Možno bude provokáciou zverejnenie aj dnešných možností kniežaťa tmy. Nech nám je však potešujúca radostná zvesť, že ten, ktorý je vo svete, je menší ako Ten, ktorý je v nás.

 • Gorazdov Močenok - júl 1998: 1. miesto
 • Hviezdoslavov Kubín - október 1998: 1. miesto 
 • Scénická žatva Martin 1998

 

1997/1998

 

Hans Christian Andersen - Slávik

 

Obsadenie:

 

Slávik: Alenka Debnárová
Kráľ: Peťo Kotlaba
Kucháročka: Erika
Rybár: Palino Pisár

Vyslanec: Peťo Šedo
Generál: Miloš Šedo
Radca: Monika Pálušová
Stolník: Matúš Adam
Smrť: Janka Staňová
Zlatý slávik: Peťo Domáň

 

Réžia: Magda Pajanková a herci, I. Hancková

 

Premiéra 8. 3. 1997 v DK Ilava


 

1996/1997

 

Vladimír Hurban Vladimírov - Jozef z Arimatie

 

Obsadenie:

 

Jozef z Arimatie: Peter Šedo
Zafira: Monika Pálušová
Pontský Pilát: Miloš Šedo
Mária Magdaléna: Janka Staňová

Mária Jozefova: Alenka Staňová
Šimon: Matúš Adam
Stráž: Tibor Kavalek
Posol: Marián Polúch
Sluha: Peter Živčic
Rozprávač: Alena Debnárová

 

Text sleduje: Gabika Mogorová
Hudba: Peter Mihál, Erika Bakošová, Janka Belobradová, Janka Gašparová, Marek Gašpar
Kostýmy: kolektív
Scenár a réžia: Magda Pajanková a herci

 

Premiéra 30. 3. 1996 v rímsko-katolíckom kostole v Ilave

Jozef z Arimatie - jeho postavenie sa niekedy porovnáva k situácii iných ľudí, ktorí stáli blízko moci, a pritom si o nej mysleli svoje. Seneca žil na Nerónovom dvore, Marcus Aurélius vládol impériu a musel robiť veci, ktoré sa mu iste ako filozofovi nepáčili. Niektorí doktori v koncentračných táboroch podpisovali úmrtné listy živých židov, aby mohli aspoň občas niekoho zachrániť. Tento druh ľudí súdi: Nie je lepšie bezprávie na príslušných miestach aspoň oslabiť, než protestovať bez nádeje na úspech? Jozef prežíval veľký vnútorný boj, no nakoniec vypočul Boží vnútorný hlas. Skúsme si vziat príklad, aby nám už nikdy nebola položená otázka: „Koľko ráz si mal príležitosť - počuť JEHO slová a nechcel si...? “

 

TOPlist